Gedragstherapie

Huidige pagina: Home / Paardenwelzijn / Gedragstherapie

Algemeen

Gedragstherapie is een wetenschappelijke therapeutische werkwijze om gedrag en gedragsveranderingen te begrijpen. Het is een techniek om op een positieve manier het gedrag te verbeteren of te veranderen, zonder pijn of angst en door middel van beloning. Het gedrag verandert omdat het uw paard iets oplevert.

Maatwerk

Gedragstherapie is maatwerk. Wanneer een paard zich bijvoorbeeld niet (gemakkelijk) uit de wei laat halen, kunnen hier diverse redenen aan ten grondslag liggen. Er is dus niet een kant-en-klare standaardoplossing. Elk geval wordt apart beoordeeld en afhankelijk van de situatie met een advies vergezeld.

Werkwijze

Bij een gedragsconsult zal de therapeut de prikkel, de context en de motivatie proberen te achterhalen door middel van een zogenaamde anamnese (uitgebreid interview) en aansluitende observatie van het gedrag waar het om gaat. Zo krijgt u altijd een individueel advies gebaseerd op de specifieke situatie van u en uw paard. Een bijkomend voordeel is dat u als eigenaar ook inzicht krijgt in het ontstaan van het probleemgedrag en de rol die u daar eventueel zelf in speelt. Door uitleg van de gedragstherapeut leert u hoe u het beste dit gedrag kunt voorkomen en kunt aanpakken. U krijgt inzicht in de lichaamstaal van uw paard, waardoor u beter in staat zult zijn om situaties in te schatten en op een juiste manier te reageren.Op dit moment is gedragstherapie een onderdeel van het werken met de essentiële oliën. Ik werk niet uitsluitend als gedragstherapeut.

Succes

Probleemgedrag oplossen kost veel tijd en geduld. Succes van de therapie hangt in grote mate af van hoe gemotiveerd u bent en in hoeverre u de adviezen opvolgt.

Ten slotte

Ten slotte zijn er ook problemen waarbij socialisatie en erfelijke aanleg een grote rol spelen. Als dit wordt geconstateerd is het vaak moeilijk om hier nog verandering in aan te brengen. Wel is het vaak nog mogelijk om er mee te leren omgaan, zodat u er als eigenaar mee kunt leven. Dit zal echter per geval moeten worden vastgesteld.